Merci

Den LCGB bedankt sech ganz häerzlech bei all de Salariéen, déi dagdeeglech am Asaz sinn fir dass et eis gutt geet an mir kënne Gesond bléiwen. Sief dat d’Dokteren, d’Infirmièren, d’Salariéen an den Supermarchéen, d’Botzfraen a – Männer, d‘Secherheetsbeamten, d’Chauffeuren, d‘Police, d’Pompjeeën, d’Arméi, d’Personal um Findel, fir just dës ze nennen.

Aus Respekt fir Sie an all d‘Leit: Bleift doheem an loosst eis zesummen an a Solidaritéit dës Kris ze meeschteren.

 

Der LCGB dankt allen Menschen, die in diesen Tagen für uns arbeiten: Ärzte & Pflegekräfte, Arbeitnehmer im Lebensmittelbereich, Putzkräfte, Sicherheitsangestellte, Busfahrer, LKW-Fahrer, Polizei, Feuerwehr, Armee, Flughafenangestellte, … um nur einige zu nennen.

Aus Respekt vor all diesen Menschen: Sie müssen die Wohnung nicht verlassen? Bitte bleiben Sie zu Hause!